Hluboký jih St. Johns – Egypt – rudé moře

Jedno z nejoblíbenějších potápěčských Egyptských  safari směřujících hluboko na jih až k súdánským hranicím – do oblasti téměř nedotčené lidskou činností, s bohatými korálovými útesy, podmořskými jeskynními labyrinty a výskytem velkých druhů ryb (všechny možné druhy žraloků, barakudy, tuňáci, manty, siby, želvy…)

Cílem této výpravy jsou celosvětově známé útesy St. Johnes Reef, které se nacházejí téměř u Súdánského pobřeží, přibližně 20km od Zabargadu. Na 14-ti čtverečních mílích se rozkládá 5 hlavních reefů, které tvoří nádhernou podvodní krajinu od překrásných korálových zahrad až po stěny, které padají do hloubky několika set metrů s obrovským množstvím různých korálů a bohatým podvodním životem.

Cestou navštívíte i další lokality, jako například Sha´ab Aiman – mořská rezervace hlídaná bělocípími žraloky, Dolphin Reef – známý velkým výskytem delfínů, Sha´ab Shrab – vyhlášené sklaní stěny skrývající mnoho jeskyněk s možností vidět žraloky šedé, bělocípé a kladivouny a v neposlední řadě Claudia reef – jeskyní labyrint.

Pobyt je zajištěn na velice kvalitní lodi kategorie LUX. Každá kajuta má regulovanou klimatizaci, koupelnu a ledničku. K dispozici jsou společenská místnost a jídelna, vybavené klimatizací, televizí, CD a DVD přehrávačem. V ceně bývá i NITROX.

Cena zájezdu zahrnuje letenku a letištní taxy, transfery v Egyptě, all inklusive servis (pobyt na lodi s plnou penzí, soft drinky, kávu a čaj), 6 dní potápění (2 – 4 ponory denně+zátěž a potápěčské láhve), potápěčského průvodce, 7 nocí a pro zájemce NITROX.

Cena naopak nezahrnuje Egyptské vízum, bakšiš, Feet – poplatek za safari, cestovní a potápěčské pojištění, půjčení potápěčského materiálu, potápěčskou exkurzi.

ORIENTAČNÍ ITINERÁŘ:

1.den: přílet do Egypta – Hurghady či přímo Marsa Alamu, transfer z letiště na jih do přístavu Marsa Alam (z Hurgahdy cca 250km, z letiště v M.Alamu (poblíž Ghalebu cca 50km), nalodění kolem 12hod či dřív dle připravenosti lodě a doby příletu. Pokud bude loď nachystaná k vyplutí je možné za příplatek 25 Euro vyplutí a potápění už tento den.

2.den: ráno mezi 8-10hod vyplutí z přístavu, rozpotápění na mělčích reefech poblíž pobřeží – Shaab Marsa AlamShaab Sharm – protáhlý reef doutníkovitého tvaru se stěnami spadajícími do velkých hloubek. První místo kde máte šanci na setkání se žraloky a velkými pelaktickými rybami. Večerní přejezd na St.Johns. Při vyplutí z přístavu v Ghalebu rozpotápění na Marsa Mubarak nebo Marsa Shoana – přípobřežní zátoky s výskytem velkých želv a šancí spatřit i dugonga. Druhý ponor dle počasí a zdatnosti skupiny na Elphistone

3-4.den: potápění na útesech St. Johns : jedná se o několik kilometrů dlouhou  i širokou oblast samostatných útesů doposud téměř nedotčených lidskou činností. Mezi potápěči se těší velké oblibě především díky častým setkáním se všemi možnými druhy žraloků (včetně kladivounů, žraloků šedých, útesových i dlouhoploutvých), mantami i želvami… K jeho nejzajímavějším částem patří:

Habili Ali – středně velký podlouhlý útes zvedající se k hladině z veliké hloubky, a přitahující malé i velké druhy ryb. Plochý vrchol útesu, jež končí asi 2 m pod hladinou, je bohatě porostlý tvrdými korály, zatímco téměř kolmé stěny jsou zdobeny měkkými druhy korálů a obrovskými gorgoniemi. Během ponoru se zde s velkou pravděpodobností setkáme s útesovými žraloky i s jejich většími příbuznými– žralokem šedým, stříbrocípým a ráno i s menšími hejny kladivounů. Kromě žraloků se zde vyskytují samozřejmě i napoleoni, barakudy, tuňáci, murény, při troše štěstí i manty a želvy. Dle našich zkušeností je právě zde největší výskyt žraloků šedých, kladivounů a mant a jedná se o jedná z nejlepších egyptských potápěčských lokalit.

Habili Ghafar – další nádherná lokalita s bohatými, nádherně zbarvenými měkkými korály i velkými gorgoniemi. Občas je ale potápění zde  náročné kvůli proudům a nechráněnému kotvení. Jedná se o malý útes ve tvaru kužele vynořující se z velkých hloubek a končící 3m pod hladinou.Ve větších hloubkách se opět i zde vyskytují žraloci šedí či kladivouni, ale i další pelaktické ryby včetně mant…

Gotta Soraya / Small Gotta – další menší útes vynořující se z hlubin, který lze obeplavat během jednoho ponoru. SZ stěna útesu je zdobená obrovskými gorgoniemi, východní a severní stěny jsou porostlé především barevnými měkkými korály. Ze žraloků se zde nejčastěji vyskytují klasičtí útesoví, dlouhoploutví, šedí i kladivouni….
Dangerous reef – méně navštěvovaný reef s vnější stranou pokrytou korálovými zahradami a s korálovými bloky a věžemi na západním cípu,…

Gotta Um Arruk – další zřídka navštěvovaný reef s hloubkami do 20m který se vyznačuje velkým množstvím korálových věží na východní a především západní straně. Oblíbené místo útesových žraloků, velkých napoleonů, murén a drobnějších korálových ryb.

Big Gotta – největší reef Johnsu s platem porostlým měkkými korály a třemi nádhernými klauními městečky na jižním platu

Abu Basala – podlouhlý útes podkovovitého tvaru – noční kotviště St. Johnsu. Jeho vnější členité stěny vytvářejí mnoho převisů i menších jeskyněk a postupně přecházejí v mělké, ale bohaté korálové zahrady s velkým množstvím korálových ryb a častým výskytem žraloků bělocípých…
2.den po 3.ponoru přejezd směr sever – nocování a noční ponor u ostrova Sirnaka nebo na Sataya south. Popř. dle dohody a počasí možnost potápění v oblasti St. Johs ještě první dopoledne 5.den

5.den: dle aktuálních podmínek je možné tento den strávit ještě v oblasti St. Johnse nebo v severnější oblasti Fury schoal- Sataya West (Dolphin Reef) – místo proslavené častým výskytem delfínů dlouholebých v severní laguně tohoto rozsáhlého reefu.  Při potápění na vnějších stěnách pak můžete kromě bohatých korálových  porostů spatřit další druhy velkých ryb (napoleony, barrakudy, murény, popř. i žraloky či tuňácky). Možnost ponoru na vnější straně – s korálovými zahradami přecházející v prudký sráz do hlubiny… Shaab Mahsour – další hluboký reef s možností výskytu žraloků. Na sev.i již.straně reefu jsou plata pokrytá korály, přitahující hejna ryb. Shaab Claudia či El Malahi – nádherně členité útesy, jehož části jsou protkány množstvími trhlin, jeskyní, kaňony a podmořskými tunely. Okraje těchto útesů pokrývají bohaté korálové zahrady v hloubce 5 až 20 m. V blízkosti refů je několik osamocených korálových homolí taktéž bohatě pokrytých tvrdými i měkkými korály. Nocování na Wadi Gemal…

6.den: Shaab Claudia, El Malahi –  Shaab Claude – nádherně členitý reef, jehož JZ část je protkána množstvím trhlin, jeskyní, kaňony a podmořskými tunely v hl. 5-10 m. SV strana útesu nabízí zase krásné korálové zahrady v hloubce 5 až 15 m. V těsné blízkosti refu je mnoho osamocených korálových homolí taktéž bohatě obrostlých karály….El Malahi – jeden z nejkrásnějších korálových reefů v této oblasti – soustava homolí s bohatými korálovými porosty…

7.den: Shaab Sharm – polodlouhý reef končící na jihu krásně porostlým platem, přitahující velké množství ryb… Habili Marsa Alam – několi bohatě porostlých korálových homolí na volném moři spadající do 20-ti metrové hloubky a přitahující malé, ale i větší ryby jako barakudy, kranase, tuňáky… Shaab Marsa Alam – driftový ponor z vnější strany reefu s bohatou korálovou zahradou a mnoha kor.bloky…nocování na Shaab Marsa Alam. V případě zájmu celé skupiny možnost zařadit do programu šnorchlování v delfíní rezervaci Samaday + potápění na vnější části totoho reefu – bohaté korálové zahrady, věže, jeskyně….

Při zakončení v Ghalebu – Elphinstone – nejzajímavější útes v této oblasku se strmými stěnami proslavený nejen bohatou podmořskou faunou i flórou, ale především žraloky dlouhoploutvými prohánějícími se často přímo pod kotvištěm lodí v bezprostřední blízkosti potápěčů… Kromě nich se tu vykytují  při troše štěstí i žraloci útesoví, šedí, brzy ráno kladivouni či liščí žraloci,…(kladivouni, žraloků dlouhoploutvých, útesových, manty, velcí tuňáci, kranasové, barakudy… ), Abu Dabbab či šnorchlování na Marsa Shoaně s možností výskytu dugonga.

Tento den se dělají max. 2 ponory, po obědě návrat do přístavu. Přes noc či ráno transfer na letiště.

8.den: transfer na letiště, odlet do ČR, Praha

Program je pouze orientační – může být změněn na základě rozhodnutí kapitána lodi!

Co s sebou a na co nezapomenout:

 •  záznam o zdravotní lékařské prohlídce ne starší 6 měsíců (není povinné )
 •  turistické pojištění + potápěčské pojištění (povinné)
 •  potápěčské certifikace
 •  základní léky, ERCEFURYL, MAXITROL, NUROFEN
 •  dekompresní bojka
 •  kompletní automatika
 •  1 stroboskop (nebo chemické světlo) + 2 baterky (hlavní a záložní) na noční potápění
 •  PAS – platnost pasu musí být ještě 6 měsíců po příletu z ČR
 •  Nesmí se vycestovat na rychlopas!

Je možné si předem objednat 15l lahev (standardem je 12l lahev), pivo a víno.

Vše po osobní nebo e-mailové domluvě na prodive@prodive.cz.

Safari je možno využít pro navýšení případně dokončení certifikace za zvýhodněnou cenu.

Aktuální termíny a obsazenost zjistíte dotazem na prodive@prodive.cz nebo na tel. 777 500 450.

FREEDIVING KURZ LEVEL 1

Kurz je určen pro ty, kteří chtějí proniknout do základů  potápění na nádech. Osvojíte si bezpečné postupy a techniky tohoto splynutí se světem ticha. Pokud zvládáte plavat a šnorchlovat na hladině a hledáte bezpečnou  pod hladinu, je Level 1 Freediver ideální příležitost jak začít. Zažijete na vlastní kůži,  jak snadná je cesta k prvnímu zanoření a překvapíte sami sebe co dokážete pod vodou na jeden nádech. Naučíte se rozvíjet svoje dovednosti a při pravidelném tréninku se můžete těšit na poměrně velký progres.

Dále se můžete rozvíjet v navazujících kurzech…..  

Obsah a struktura kurzu

 • Teorie: Prezentace instruktora v rozsahu 12 hod. zahrnující témata: vybavení pro freediving, fyzika, fyziologie, dechové cvičení, strečink, zajištění při potápění na nádech, první pomoc a tréninkové metody.
 • Praxe: 4 hodiny v bazénu.
 • Délka trvání: 2 dny.

Vstupní předpoklady

 • minimální věk na dotaz
 • dobrý zdravotní stav
 • chuť objevovat
 • cena na dotaz, dle formy kurzu

CENDERAWASIH BAY – SEA SAFARI

Proč právě Cenderawasih Bay?

Na světě je více lokalit, kde lze víceméně garantovat úchvatný zážitek, setkání s největší rybou světa. Ale v oblastech s jejich největší koncentrací, což je zejména mexický Yucatán či Filipíny, lze pouze šnorchlovat a jedná se o masový turismus, kde se přírodní zážitek změnil v plavecký souboj s ostatními šnorchlaři. Tam kde je vysoká pravděpodobnost setkání s velrybákem i během ponoru, např. Galapágy či Malpelo, žraloci obvykle jen proplují a o delší kontakt s potápěči nestojí.

V Cenderawasih Bay si žraloci velrybí za desítky let zvykli zdržovat se pod domorodými rybářskými loděmi a živit se zbytky propadlými rybářskými sítěmi. Papuánci je dokonce občas pro radost krmí. Pokud budeme ve vodě, mohu téměř garantovat, že bude kolem nás permanentně několik kroužících velrybáků v průzračné vodě a budeme jediní potápěči v celé oblasti.

Opět se jedná o kombinaci potápěčského safari a nenáročného treku po okolí. Safari strávíme na lodi

Sea Safari 8

Pro zobrazení 360° náhledu, stačí kliknout sem. Můžete loď naprosto detailně prozkoumat!

 

 


SÚDÁN

Každý, kdo navštívil Súdán, nikdy nebyl zklamaný ze zdejšího potápění. Naleznete zde nedotčené korálové útesy včetně světoznámého Shaab Rumi, kde Cousteau prováděl své pokusy o tom, jak člověk může žít pod vodou.
Rudé moře v Súdánu je považováno za jedno z nejkrásnějších moří. Vykytuje se zde velké množství žraloků jako například šedý žralok, kladivoun, bílý ….., naleznete zde však i lokality s krásně zbarvenými reefy, velkým množstvím ryb, sasanky a měkké korály. Ubytování je zajištěno na luxusní lodi LUCY.

Fotografie z minulého roku, jsou ke shlédnutí zde…

 

 

EGYPT ST. JOHN’S REEF

Jedna z nejoblíbenějších potápěčských plaveb v části Rudého moře – směřující hluboko na jih až k súdánským hranicím – do oblasti téměř nedotčené lidskou činností, s bohatými korálovými útesy, podmořskými jeskynními labyrinty a výskytem mnoha druhů ryb (žraloci šedí, útesoví, hedvábní či dlouhoploutví, barrakudy, tuňáci, delfíni, manty, siby, želvy….)

Útesy vystupují strmě z oceánského dna bez písčitého šelfu, tudíž je zde křišťálově čistá voda s perfektní viditelností.


NEJZAJÍMAVĚJŠÍ LOKALITY

Dolphin reef na Sataya west (šnorchlování se stovkami delfínů)

 • Sataya se nachází téměř na jihu Egypta v chráněné oblasti Wadi Lahami. Je to překrásné místo dvě hodiny plavby z přístavu Hamata. Tento korálový útes, také známý pod názvem Dolphin Reef,  (nezaměňovat s  Shab el Erg, neboli Dolphin House, ležícím severně od turistického letoviska Hurghada, které je falešně vydáváno za domov delfínů. Popravdě se jedná jen o místo, kde jde hlavně o marketingový tah na turisty od prodejců výletů z Hurghady).

Cave reef

 • útes protkaný sítí kaňonů, ve kterých se dá strávit celý ponor. Všude proniká světlo, vynořit by se teoreticky dalo každých pár metrů. Není to v žádném případě jeskynní potápění, ale otevřená voda také ne, jistá opatrnost je na místě. Kompas je velmi užitečný.

 

 

 

 

 

 

 

 Habili Ali

 •  středně velký podlouhlý útes zvedající se k hladině z veliké hloubky, a přitahující malé i velké druhy ryb. Plochý vrchol útesu, jež končí asi 2 m pod hladinou, je bohatě porostlý tvrdými korály, zatímco téměř kolmé stěny jsou zdobeny měkkými druhy korálů a obrovskými gorgoniemi. Během ponoru se zde s velkou pravděpodobností setkáme s útesovými žraloky i s jejich většími příbuznými– žralokem šedým, stříbrocípým a ráno i s menšími hejny kladivounů. Kromě žraloků se zde vyskytují samozřejmě i napoleoni, barakudy, tuňáci, murény, při troše štěstí i manty a želvy.

 

EGYPT- Severní trasa

Potápění v Rudém moři, které kromě své téměř neomezené viditelnosti, bohaté fauně a velkého množství tvrdých korálů nabízí i velké množství potopených lodí. Patří tak k nejlepším potápěčským destinacím vůbec. Potopené lodě se stávají domovem pro spoustu druhů nejrůznějších živočichů, a tak je opravdu na co se dívat.