SÚDÁN

Každý, kdo navštívil Súdán, nikdy nebyl zklamaný ze zdejšího potápění. Naleznete zde nedotčené korálové útesy včetně světoznámého Shaab Rumi, kde Cousteau prováděl své pokusy o tom, jak člověk může žít pod vodou.
Rudé moře v Súdánu je považováno za jedno z nejkrásnějších moří. Vykytuje se zde velké množství žraloků jako například šedý žralok, kladivoun, bílý ….., naleznete zde však i lokality s krásně zbarvenými reefy, velkým množstvím ryb, sasanky a měkké korály. Ubytování je zajištěno na luxusní lodi LUCY.

Fotografie z minulého roku, jsou ke shlédnutí zde…

 

 

EGYPT JIŽNÍ TRASA (popis lokalit)

St. John´s Reef:
Rozsáhlá oblast samostatných útesů a atolů, lidskou činností téměř nedotčená, která již připomíná svým charakterem súdánské útesy s jejich rozmanitou faunou a samozřejmě i s výskytem několika druhů žraloků.

Habili Ali (Big): Patří mezi nejlepší místa na St. John´s. Útes vyrůstá z velké hloubky, stěny má téměř kolmé a v příznivých proudech se dá obeplavat dokola. Plochý vrchol útesu, jež končí asi 2 – 4 metry pod hladinou, je nádherně porostlý korály. Větší i menší útesoví žraloci (white tip, grey tip, silver tip), případně i kladivouni. Samozřejmě jsou tady Napoleoni, barakudy, velcí tuňáci, murény a také hejno velkých papouščích ryb s hrbolem na temeni (bumbheadfish).

Abu Basala: Podlouhlý útes, místo na nocleh z jižní strany. Písčité plato v 18 metrech. Korálové věže vyrůstají ze dna a dosahují hladiny. Nádherné korálové zahrady ve 3 až 8 metrech , členité stěny útesu vytvářejí mnoho převisů a několik menších jeskyní. Za soumraku je zde hodně ryb a želvy.

Habili Small: Tuto lokalitu lze doporučit jen za dobrého počasí, nejlépe časně ráno. Zaoblený vrchol útesu končí 3 – 5 metrů pod hladinou. Stěny šikmo padají do hlubin. Útes lze obeplavat několikrát během ponoru, stoupaje po spirále nahoru, a bezpečnostní zastávku nad vrcholem útesu plného měkkých a tvrdých korálů, samozřejmostí jsou murény, barakudy. Jakoby pyramida rostlin s rozvrstvením vertikálním. Dole žraloci, výše hejna ryb a nahoře malé korálové rybičky.

Erg Abu Diab: Je nazývaný též Spice reef a vyniká bohatstvím měkkých i tvrdých korálů, patří k nejlepším útesům skupiny Fury Shoals, často jsou zde oceánské ryby a žraloci.

Shaab Maksour: rozsáhlý útes na Fury Shoals, na jehož jižním okraji je 20 m hluboké plato s korálovými věžemi. Je to potápění jak pro začátečníky, tak i pro zkušené potápěče na strmých svazích, spadajících do okolních hlubin.

Cave Reef: též Shaab Claude je sice mělký a nevelký útes na Fury Shoals, ale jeho charakteristická morfologie ho řadí k nezapomenutelným lokalitám Dalekého Jihu. Útes je protkán mnoha kaňony, kavernami, jeskyněmi a to vše je propojeno jako velký labyrint, jako ementál. Nezapomenutelné průhledy se šerosvitem jako v gotickém chrámu jsou eldorádem pro fotografy, filmaře a samozřejmě i pro bohatý život. Lokalita je přitom naprosto bezpečná z hlediska orientace a hloubka do 10 m umožňuje více něž hodinový ponor.
Shaab Marsa Alam – lokalita s vrakem potápěčské safari lodě, častý výskyt delfínů

Shaab Sharm – podlouhý reef končící na jihu bohatě korály porostlým platem, přitahující velké množství ryb…

Sataya West (Dolphin Reef) – místo proslavené častým výskytem delfínů (šnorchlování uvnitř laguny s hejnem až 50ti delfínů) ale i mnoha dalších druhů velkých ryb (napoleoni, barrakudy, murény, popř. i žraloci či tuňáci). Možnost ponoru na vnější straně  reefu – s korálovými zahradami přecházejícími v prudký sráz do hlubiny.

Shaab Mahsour – další hluboký reef s možností výskytu žraloků. Na seveverní i jižní straně reefu jsou podmořská plata pokrytá měkkými i tvrdými korály, přitahující hejna ryb.

Shaab ClaudiaEl Malahi – jedinečné potápění na nádherně členitých útesech protkaných množstvím trhlin, jeskyní, kaňony a podmořskými tunely. Okraje těchto útesů pokrývají bohaté korálové zahrady v hloubce 5 až 20 m. V blízkosti reefů je několik osamocených korálových homolí taktéž bohatě pokrytých tvrdými i měkkými korály.

Samaday   potápění na vnější části totoho reefu – bohaté korálové zahrady, věže, jeskyně…

Habili Marsa Alam – několik korálových homolí na volném moři s hloubkou max. 20m. přitahující malé i větší ryby jako barakudy, napoleony, kanice

Elphinstone – nejlepší potápěčská lokalita v této oblasti řazená mezi jednu z pěti nejlepších v Egyptě!! – výskyt kladivounů, žraloků šekých i útesových a především žraloků dlouhoploutvých – k setkání s nimi dochází převážně v malých hloubkách na začátku a na konci reefu a jsou zvyklí připlouvat do těsné blízkosti potapěčů .Kromě žraloků je tato lokalita vyjímečná i převážně nadprůměrnou viditelností (30-50m), obrovskými gorgoniemi, množstvím měkkých korálů, výskytem želv, mant, barrakud, kranasů, velkých kaniců, občas i delfínů,

Marsa Shoana – přií pobřežní zátoce lemované reefem a se dnem porostlým mořskou trávou. Toto místo je právě díky mořské trávě „pastvinou“ obrovských mořských želv a při troše štěstí je zde možnost spatřit i přátelského dugonga!! Mimo nich je zde možné spatřit rejnoky, kytarovce a další vzácné mořské živočichy.