http://new.prodive.cz/kurzy/protec

Kurzy certifikované systémem Protec jsou děleny :

Basic program:

  • SCUBA DIVER 1 / CMAS* – Základní výcvik přístrojového potápění pro začátečníky. Zahrnuje i pokročilejší teoretické znalosti (navigace, proudy, udržení stálé hloubky, potápění z lodi…) . Absolvent kurzu se může potápět bez instruktora do maximální hloubky 20 m, po určité praxi do max. hloubky 30 m.

         Požadavky:  ProTec ABC Diver (nebo dobré znalosti), minimální věk 14 let

  • SCUBA DIVER 2 / CMAS** – Kompletní potápěčský výcvik na otevřené vodě se specializovaným vybavením zahrnující i pokročilejší znalosti (záchranné postupy, navigace, údržba potápěčského vybavení, noční potápění, potápění v proudu, potápění z lodi..). Cílem je rozšířit a zlepšit potápěčské znalosti a následná příprava na potápění za ztížených podmínek.

         Požadavky:  Scuba Diver 1, minimální věk 16 let

  • SCUBA DIVER 3 / CMAS*** – Zdokonalení (perfektní zvládnutí) náročnějších technik – pokročilý stupeň navigace a nočního potápění, potápění se suchým oblekem, údržba potápěčského vybavení, hloubkové potápění (max. hloubka 40 m) záchranné postupy, vliv nadmořské výšky. Cílem je asistence méně zkušeným potápěčům při potápění v obtížnějších lokalitách. Nejlepší příprava na náročnější kurzy technického potápění a instruktorské kurzy.

         Požadavky:  Scuba diver 2 a praxe přibližně 100 ponorů zaznamenaných do potápěčského deníku

Deep a mixed gas :

  • Advanced deep diver – pokročilý hloubkový potápěč – Potápění s nitroxem a vzduchem do maximální hloubky 50 m. Krok 1: maximální hloubka 40 m, pouze simulované dekompresní zastávky. Potápěč může ukončit kurz v tomto okamžiku s certifikací Specialty Deep Diver pro standardní rekreační potápění. Krok 2: Ponory do hloubky 45-50 m. Dekompresní ponory s použitím nitroxu. Použití reelu a zvedacího vaku pro dekompresní zastávky.

Požadavky:  Scuba Diver 2 s praxí

 

  • Extended Range Diver – Rozšířený potápěčský kurz – Potápění se vzduchem do maximální hloubky 65 m, s použitím nitroxu a/ nebo kyslíku na sestup, výstup a dekompresi. U ponorů jsou používána dvojčata a stage (láhev na dekompresi).  Použití reelu a zvedacího vaku pro dekompresní zastávky.

Požadavky: Advanced Deep Diver s praxí a Nitrox Diver

 

  • Normoxic Trimix Diver – Potápění s normoxickým trimixem – Používání normoxického trimixu při pobytu na dně a nitroxu na sestup, výstup a dekompresi. U ponorů jsou používána dvojčata a stage (láhev na dekompresi).  Maximální hloubka ponorů je 65 m.

Požadavky: Advanced Deep Diver s více než 25 ponory s obtížností na této úrovni a Nitrox Diver

 

  • Advanced Trimix Diver – Pokročilý kurz potápění s trimixem – Používání trimixu při pobytu na dně a nitroxu na sestup, výstup a dekompresi. U ponorů jsou používána dvojčata a stage (láhev na dekompresi).  Maximální hloubka ponorů je 90 m.

Požadavky: Extended Range Diver, nebo Normoxic Trimix Diver s více než 25 ponory s obtížností na úrovni Extended Range, nebo Normoxic Trimix.

 

Technical wreck :

  • WRECK DIVER – Tento specializovaný kurz je součástí programu „Wreck“, ale na úrovni standardního sportovního potápění, nikoliv technického. Ponory jsou nedekompresní, maximální hloubka ponorů je 40 m.

Požadavky: Scuba Diver 2 s praxí

 

  • INTRO WRECK/OHE – (Intro technical wreck) – První seznámení s ponory ve vracích. Ponory jsou nedekompresní, max. hloubka ponorů je 40 m.

Požadavky: Wreck Diver s praxí