Certifikační systém PADI

Rozdělení kurzů :

Open Water Diver (OWD)

Jedná se o základní potápěčský kurz po jehož úspěšném absolvování získáte znalosti a dovednosti potřebné k potápění ve volné vodě do hloubky 18m. Kurz se skládá z bazénové části, kde se naučíte vše potřebné k bezpečnému potápění a čtyř ponorů na otevřené v hloubce 12 – 18m. Kurz je zakončím zkušebními testy.

 

 Advanced Open Water Diver (AOWD)

Tento kurz přímo navazuje na základní potápěčský kurz OWD. Během pěti různých ponorů si rozšíříte znalosti a dovednosti a získáte tak oprávnění na potápění do hloubky  30m, noční ponory, navigaci pod vodou a potápění v proudu.

 

Rescue Diver (Potápěč záchranář)

Díky tomuto kurzu si můžete rozšířit svoje potápěčské schopnosti a dovednosti v oblasti sebezáchrany a záchrany v rámci potápěčského týmu. Kurz vede ke zvyšování potápěčské bezpečnosti a sebejistoty. Je také důležitým požadavkem pro další profesionální výcvik, například pro kurzy Dive Master a Instruktor potápění. Předpokladem pro absolvování kurzu je účast v kurzu Diver First Aid a Oxygen Provider DAN

 

 Nitrox Diver

Tento kurz vám umožní potápění se směsi Nitrox v rosahu 21 – 40 % O2 tak, aby jste jej mohli využívat pro ponory v pásmu hloubek mezi 12 m až 39 m. Sami si také můžete zvolit, zda se budete potápět se směsí dle tabulek EANx nebo zvolíte-li potápěčský počítač či tabulky pro vzduch a tak získáte bezpečnostní rezervu.

 

Deep Diver

Tento kurz slouží k zajištění kvalifikovaného výcviku pro pokročilé potápěče, kteří se chtějí potápět až do hloubky 39 m . Při kurzu  získáte praktické a  teoretické znalost spojené s plánováním hloubkových ponorů a bezpečných dekompresních technik. Je to první mezinárodně schválený program pro zajišťování správného výcviku bezpečných potápěčských technik při hloubkovém potápění.