Certifikační systém PADI

Rozdělení kurzů :

Open Water Diver (OWD)

Jedná se o základní potápěčský kurz po jehož úspěšném absolvování získáte znalosti a dovednosti potřebné k potápění ve volné vodě do hloubky 18m. Kurz se skládá z bazénové části v rozsahu minimálně 10 hodin, kde se naučíte vše potřebné k bezpečnému potápění a čtyř ponorů na otevřené v hloubce 12 – 18m. Pátý ponor je bonus, který si můžete vybrat hned, nebo si jej můžete ponechat na později, pokud se chystáte na nějakou cestu, jako tzv. refresh ponor. Je jedno kolik ponorů mezi tím uskutečníte, zaměření tohoto ponoru vybíráte jen vy. Osobně totiž nejlépe víte, co vám pod vodou dělá problémy… Kurz je zakončen zkušebním písemným testem, který slouží k ověření vašich znalostí.

 

 Advanced Open Water Diver (AOWD)

Tento kurz přímo navazuje na základní potápěčský kurz OWD. Během pěti různých ponorů si rozšíříte znalosti a dovednosti a získáte tak oprávnění na potápění do hloubky  30m, noční ponory, navigaci pod vodou a potápění v proudu.

 

Rescue Diver (Potápěč záchranář)

Díky tomuto kurzu si můžete rozšířit svoje potápěčské schopnosti a dovednosti v oblasti sebezáchrany a záchrany v rámci potápěčského týmu. Kurz vede ke zvyšování potápěčské bezpečnosti a sebejistoty. Je také důležitým požadavkem pro další profesionální výcvik, například pro kurzy Dive Master a Instruktor potápění. Předpokladem pro absolvování kurzu je účast v kurzu Diver First Aid a Oxygen Provider DAN

 

 Nitrox Diver

Tento kurz vám umožní potápění se směsi Nitrox v rosahu 21 – 40 % O2 tak, aby jste jej mohli využívat pro ponory v pásmu hloubek mezi 12 m až 39 m. Sami si také můžete zvolit, zda se budete potápět se směsí dle tabulek EANx nebo zvolíte-li potápěčský počítač či tabulky pro vzduch a tak získáte bezpečnostní rezervu.

 

Deep Diver

Tento kurz slouží k zajištění kvalifikovaného výcviku pro pokročilé potápěče, kteří se chtějí potápět až do hloubky 39 m . Při kurzu  získáte praktické a  teoretické znalost spojené s plánováním hloubkových ponorů a bezpečných dekompresních technik. Je to první mezinárodně schválený program pro zajišťování správného výcviku bezpečných potápěčských technik při hloubkovém potápění.