Hluboký jih St. Johns – Egypt – rudé moře

Jedno z nejoblíbenějších potápěčských Egyptských  safari směřujících hluboko na jih až k súdánským hranicím – do oblasti téměř nedotčené lidskou činností, s bohatými korálovými útesy, podmořskými jeskynními labyrinty a výskytem velkých druhů ryb (všechny možné druhy žraloků, barakudy, tuňáci, manty, siby, želvy…)

Cílem této výpravy jsou celosvětově známé útesy St. Johnes Reef, které se nacházejí téměř u Súdánského pobřeží, přibližně 20km od Zabargadu. Na 14-ti čtverečních mílích se rozkládá 5 hlavních reefů, které tvoří nádhernou podvodní krajinu od překrásných korálových zahrad až po stěny, které padají do hloubky několika set metrů s obrovským množstvím různých korálů a bohatým podvodním životem.

Cestou navštívíte i další lokality, jako například Sha´ab Aiman – mořská rezervace hlídaná bělocípími žraloky, Dolphin Reef – známý velkým výskytem delfínů, Sha´ab Shrab – vyhlášené sklaní stěny skrývající mnoho jeskyněk s možností vidět žraloky šedé, bělocípé a kladivouny a v neposlední řadě Claudia reef – jeskyní labyrint.

Pobyt je zajištěn na velice kvalitní lodi kategorie LUX. Každá kajuta má regulovanou klimatizaci, koupelnu a ledničku. K dispozici jsou společenská místnost a jídelna, vybavené klimatizací, televizí, CD a DVD přehrávačem. V ceně bývá i NITROX.

Cena zájezdu zahrnuje letenku a letištní taxy, transfery v Egyptě, all inklusive servis (pobyt na lodi s plnou penzí, soft drinky, kávu a čaj), 6 dní potápění (2 – 4 ponory denně+zátěž a potápěčské láhve), potápěčského průvodce, 7 nocí a pro zájemce NITROX.

Cena naopak nezahrnuje Egyptské vízum, bakšiš, Feet – poplatek za safari, cestovní a potápěčské pojištění, půjčení potápěčského materiálu, potápěčskou exkurzi.

ORIENTAČNÍ ITINERÁŘ:

1.den: přílet do Egypta – Hurghady či přímo Marsa Alamu, transfer z letiště na jih do přístavu Marsa Alam (z Hurgahdy cca 250km, z letiště v M.Alamu (poblíž Ghalebu cca 50km), nalodění kolem 12hod či dřív dle připravenosti lodě a doby příletu. Pokud bude loď nachystaná k vyplutí je možné za příplatek 25 Euro vyplutí a potápění už tento den.

2.den: ráno mezi 8-10hod vyplutí z přístavu, rozpotápění na mělčích reefech poblíž pobřeží – Shaab Marsa AlamShaab Sharm – protáhlý reef doutníkovitého tvaru se stěnami spadajícími do velkých hloubek. První místo kde máte šanci na setkání se žraloky a velkými pelaktickými rybami. Večerní přejezd na St.Johns. Při vyplutí z přístavu v Ghalebu rozpotápění na Marsa Mubarak nebo Marsa Shoana – přípobřežní zátoky s výskytem velkých želv a šancí spatřit i dugonga. Druhý ponor dle počasí a zdatnosti skupiny na Elphistone

3-4.den: potápění na útesech St. Johns : jedná se o několik kilometrů dlouhou  i širokou oblast samostatných útesů doposud téměř nedotčených lidskou činností. Mezi potápěči se těší velké oblibě především díky častým setkáním se všemi možnými druhy žraloků (včetně kladivounů, žraloků šedých, útesových i dlouhoploutvých), mantami i želvami… K jeho nejzajímavějším částem patří:

Habili Ali – středně velký podlouhlý útes zvedající se k hladině z veliké hloubky, a přitahující malé i velké druhy ryb. Plochý vrchol útesu, jež končí asi 2 m pod hladinou, je bohatě porostlý tvrdými korály, zatímco téměř kolmé stěny jsou zdobeny měkkými druhy korálů a obrovskými gorgoniemi. Během ponoru se zde s velkou pravděpodobností setkáme s útesovými žraloky i s jejich většími příbuznými– žralokem šedým, stříbrocípým a ráno i s menšími hejny kladivounů. Kromě žraloků se zde vyskytují samozřejmě i napoleoni, barakudy, tuňáci, murény, při troše štěstí i manty a želvy. Dle našich zkušeností je právě zde největší výskyt žraloků šedých, kladivounů a mant a jedná se o jedná z nejlepších egyptských potápěčských lokalit.

Habili Ghafar – další nádherná lokalita s bohatými, nádherně zbarvenými měkkými korály i velkými gorgoniemi. Občas je ale potápění zde  náročné kvůli proudům a nechráněnému kotvení. Jedná se o malý útes ve tvaru kužele vynořující se z velkých hloubek a končící 3m pod hladinou.Ve větších hloubkách se opět i zde vyskytují žraloci šedí či kladivouni, ale i další pelaktické ryby včetně mant…

Gotta Soraya / Small Gotta – další menší útes vynořující se z hlubin, který lze obeplavat během jednoho ponoru. SZ stěna útesu je zdobená obrovskými gorgoniemi, východní a severní stěny jsou porostlé především barevnými měkkými korály. Ze žraloků se zde nejčastěji vyskytují klasičtí útesoví, dlouhoploutví, šedí i kladivouni….
Dangerous reef – méně navštěvovaný reef s vnější stranou pokrytou korálovými zahradami a s korálovými bloky a věžemi na západním cípu,…

Gotta Um Arruk – další zřídka navštěvovaný reef s hloubkami do 20m který se vyznačuje velkým množstvím korálových věží na východní a především západní straně. Oblíbené místo útesových žraloků, velkých napoleonů, murén a drobnějších korálových ryb.

Big Gotta – největší reef Johnsu s platem porostlým měkkými korály a třemi nádhernými klauními městečky na jižním platu

Abu Basala – podlouhlý útes podkovovitého tvaru – noční kotviště St. Johnsu. Jeho vnější členité stěny vytvářejí mnoho převisů i menších jeskyněk a postupně přecházejí v mělké, ale bohaté korálové zahrady s velkým množstvím korálových ryb a častým výskytem žraloků bělocípých…
2.den po 3.ponoru přejezd směr sever – nocování a noční ponor u ostrova Sirnaka nebo na Sataya south. Popř. dle dohody a počasí možnost potápění v oblasti St. Johs ještě první dopoledne 5.den

5.den: dle aktuálních podmínek je možné tento den strávit ještě v oblasti St. Johnse nebo v severnější oblasti Fury schoal- Sataya West (Dolphin Reef) – místo proslavené častým výskytem delfínů dlouholebých v severní laguně tohoto rozsáhlého reefu.  Při potápění na vnějších stěnách pak můžete kromě bohatých korálových  porostů spatřit další druhy velkých ryb (napoleony, barrakudy, murény, popř. i žraloky či tuňácky). Možnost ponoru na vnější straně – s korálovými zahradami přecházející v prudký sráz do hlubiny… Shaab Mahsour – další hluboký reef s možností výskytu žraloků. Na sev.i již.straně reefu jsou plata pokrytá korály, přitahující hejna ryb. Shaab Claudia či El Malahi – nádherně členité útesy, jehož části jsou protkány množstvími trhlin, jeskyní, kaňony a podmořskými tunely. Okraje těchto útesů pokrývají bohaté korálové zahrady v hloubce 5 až 20 m. V blízkosti refů je několik osamocených korálových homolí taktéž bohatě pokrytých tvrdými i měkkými korály. Nocování na Wadi Gemal…

6.den: Shaab Claudia, El Malahi –  Shaab Claude – nádherně členitý reef, jehož JZ část je protkána množstvím trhlin, jeskyní, kaňony a podmořskými tunely v hl. 5-10 m. SV strana útesu nabízí zase krásné korálové zahrady v hloubce 5 až 15 m. V těsné blízkosti refu je mnoho osamocených korálových homolí taktéž bohatě obrostlých karály….El Malahi – jeden z nejkrásnějších korálových reefů v této oblasti – soustava homolí s bohatými korálovými porosty…

7.den: Shaab Sharm – polodlouhý reef končící na jihu krásně porostlým platem, přitahující velké množství ryb… Habili Marsa Alam – několi bohatě porostlých korálových homolí na volném moři spadající do 20-ti metrové hloubky a přitahující malé, ale i větší ryby jako barakudy, kranase, tuňáky… Shaab Marsa Alam – driftový ponor z vnější strany reefu s bohatou korálovou zahradou a mnoha kor.bloky…nocování na Shaab Marsa Alam. V případě zájmu celé skupiny možnost zařadit do programu šnorchlování v delfíní rezervaci Samaday + potápění na vnější části totoho reefu – bohaté korálové zahrady, věže, jeskyně….

Při zakončení v Ghalebu – Elphinstone – nejzajímavější útes v této oblasku se strmými stěnami proslavený nejen bohatou podmořskou faunou i flórou, ale především žraloky dlouhoploutvými prohánějícími se často přímo pod kotvištěm lodí v bezprostřední blízkosti potápěčů… Kromě nich se tu vykytují  při troše štěstí i žraloci útesoví, šedí, brzy ráno kladivouni či liščí žraloci,…(kladivouni, žraloků dlouhoploutvých, útesových, manty, velcí tuňáci, kranasové, barakudy… ), Abu Dabbab či šnorchlování na Marsa Shoaně s možností výskytu dugonga.

Tento den se dělají max. 2 ponory, po obědě návrat do přístavu. Přes noc či ráno transfer na letiště.

8.den: transfer na letiště, odlet do ČR, Praha

Program je pouze orientační – může být změněn na základě rozhodnutí kapitána lodi!

Co s sebou a na co nezapomenout:

  •  záznam o zdravotní lékařské prohlídce ne starší 6 měsíců (není povinné )
  •  turistické pojištění + potápěčské pojištění (povinné)
  •  potápěčské certifikace
  •  základní léky, ERCEFURYL, MAXITROL, NUROFEN
  •  dekompresní bojka
  •  kompletní automatika
  •  1 stroboskop (nebo chemické světlo) + 2 baterky (hlavní a záložní) na noční potápění
  •  PAS – platnost pasu musí být ještě 6 měsíců po příletu z ČR
  •  Nesmí se vycestovat na rychlopas!

Je možné si předem objednat 15l lahev (standardem je 12l lahev), pivo a víno.

Vše po osobní nebo e-mailové domluvě na prodive@prodive.cz.

Safari je možno využít pro navýšení případně dokončení certifikace za zvýhodněnou cenu.

Aktuální termíny a obsazenost zjistíte dotazem na prodive@prodive.cz nebo na tel. 777 500 450.